همه چیز درباره آزمون PTE

همه چیز درباره آزمون PTE

آزمون PTE یا همان PEARSON TEST OF ENGLISH که توسط شرکت  PEARSON اجرا می شود، میزان سطح زبان انگلیسی و توانایی داوطلبان را در زبان انگلیسی می آزماید. به منظور شرکت در آزمون، ثبت نام در وبسایت پیرسون الزامی است. ما در این مقاله چند دلیل ذکر می کنیم که چرا پی تی ای می...